NGO i nyt bureausamarbejde

Publiceret juni 17, 2024

Calibrate og Mentorbarn er gået sammen om at rekruttere  venskabsfamilier til udsatte børn og unge i hele landet

Calibrate og Mentorbarn er gået sammen om at rekruttere 
venskabsfamilier til udsatte børn og unge i hele landet

Med Barnets Lov har alle anbragte børn og unge nu krav på at få en venskabsfamilie, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt for barnets trivsel. Den nye lov giver udsatte børn og unge i hele landet håb og mulighed for at få nogle stabile voksne i deres liv i en ofte ustabil og uforudsigelig hverdag. Loven øger således behovet for at rekruttere flere venskabsfamilier.  

Organisationen Mentorbarn har siden 2015 arbejdet med at rekruttere venskabsfamilier til udsatte børn og unge i hele Danmark og har de seneste år indgået samarbejdsaftaler med i alt 38 kommuner i hele landet.  

Øget aktivitetsniveau øgede behovet for en erfaren bureaupartner med de rigtige værdier

Ditte Reedtz, Direktør i Mentorbarn, siger: ”Vi har gearet vores aktivitetsniveau på flere områder for at kunne følge med det behov der er for venskabsfamilier i hele landet, herunder vores tilgang til – og brug af – marketing. Vi havde brug for en erfaren bureausamarbejdspartner med de rette kompetencer og ikke mindst værdier. Derfor faldt valget på Calibrate”.  

Mediebureauet Calibrate har på den baggrund indgået et CSR-samarbejde med Mentorbarn. Calibrate donerer hver måned et fast antal  timer til Mentorbarn. Calibrate arbejder i det aftalte tidsrum med at planlægge og eksekvere digitale kampagner, med det formål at øge kendskabet til Mentorbarn og på den måde bidrage til kvalitativ rekruttering af venskabsfamilier. På sigt skal bureauet ligeledes indgå i en arbejdsgruppe, der skal rekruttere unge voksne, som på egen hånd ønsker at få sig en venskabsfamilie uden om kommunen og sagsbehandlere.  

Heinrich Thomsen, Direktør for Calibrate, udtaler: "Vi er et mediebureau med stærke værdier hvad angår transparens og ordentlighed. Som en del af vores CSR-strategi for bureauet, har vi haft planlagt at indgå et samarbejde med en NGO, og med MentorBarns arbejde med at finde etablere venskabsfamilier for udsatte børn og unge i hele landet, oplevede vi fra start af det rigtige match, og vi er meget glade for samarbejdet. Mange taler om meningsfuldhed og om at have hjertet på det rette sted, men her kan vi meget lavpraktisk bidrage og gøre en forskel, i livene for udsatte børn og unge i Danmark, Og vi oplever allerede nu hvordan samarbejdet motiverer vores medarbejdere”. 

Fælles målsætninger og initiativer

Partnerskabet mellem Mentorbarn og Calibrate omfatter en række aktiviteter designet til at fremme rekruttering af venskabsfamilier og støtte til udsatte børn, herunder:  1) Målrettede kampagner på sociale medie platforme. 2) 
Optimering af Mentorbarns i forvejen beskedne marketingbudget. 3) Pilotprojekt angående rekruttering af unge mennesker som på eget initiativ ønsker en venskabsfamilie.  

Ditte Reedtz, Direktør for Mentorbarn, udtaler desuden: "Der er kamp om de frivillige ressourcer, og samarbejdet med Calibrate giver os den nødvendige støtte til at udvide og forbedre vores indsats. Vi føler os forpligtet til at få den maksimale effekt ud af vores marketinginvestering så vi kan hjælpe flest mulige, og vi kan allerede se mærkbare forbedringer på vores marketingafkast efter vi har startet samarbejdet med Calibrate”.   

Om Mentorbarn
Mentorbarn er en non-profit organisation, der siden 2015 har arbejdet for at skaffe venskabsfamilier til udsatte børn og unge i hele Danmark. Organisationen samarbejder med 38 kommuner i hele landet. Mentorbarn har mange års erfaring med at skabe ro og trygge rammer for udsatte børn og unge, for hvem uforudsigelighed og kaos er en stor del af livet.   

Om Calibrate
Calibrate er et uafhængigt fullservice mediebureau med kompetencer inden for Rådgivning, Data, Analog marketing, Digital marketing og Content. Bureauet blev i MyImage Bureau 2024 kåret som markedets mest uvildige og transparente mediebureau for tredje år i træk og blev for andet år i træk kåret som mediebureauet med markedets mest tilfredse kunder.

For yderligere information, kontakt venligst:
Ditte Reedtz, Direktør i Mentorbarn, 20713940, ditte@mentorbarn.dk 
Heinrich Thomsen, Direktør i Calibrate, 60100226, Heinrich.thomsen@calibrate.dk